Forskere driver nå intense studier fra menneskelige levninger som er hentet opp fra irske torvmyrer. Sammen med disse levningene er det også funnet en eldgammel håndskreven utgave av Salmenes bok fra Det gamle testamente.

Ett av menneskene som nå er hentet opp fra torvmyrer ved Clonycavan og Oldgroghan ikke langt fra den irske hovedstaden, hadde hanekam-frisyre laget ved hjelp av hårgelé som må ha vært importert fra utlandet. Et annet hadde negler preget av perfekt manikyre.

«Tenkte som oss»

– Jeg tror at budskapet som kommer fram, er at selv om disse menneskene levde i en helt annet tidsalder enn oss, tenkte de på samme måten. Kulturer kommer og går, men folk forandrer seg lite, sier Rolly Read ved det irske nasjonalmuseet i Dublin.

I løpet av de siste to århundrene er det funnet flere hundre eldgamle menneskelik i våtmarksområder i det nordlige Europa. Slike funn danner nå hovedtema for utstillingen «Kingship and Sacrifice» – «kongeverdighet og offer» – ved museet i Dublin.

Dagens høyteknologiske metoder gir fagfolkene helt ny innsikt i livet i jernalderen, en epoke som strakte seg fra rundt år 1.500 før Kristus til 1.000 etter Kristus. Det gjelder både funnene av vel bevarte menneskelik og oppdagelsen av gamle manuskripter.

Salmenes bok

For irene er funnet av det eldgamle håndskrevne eksemplaret av Salmenes bok sør i landet i juli en vitenskapelig begivenhet av første rang. Det har samme betydning for Irland som funnene av Dødehavsrullene i årene 1947-56 fikk internasjonalt, sier fagfolk.

– Det er umulig å si hvordan manuskriptet havnet i torvmyra, og ikke i min villeste fantasi hadde jeg forestilt meg et slikt funn. Det kan ha blitt mistet under transport eller blitt kastet av røvere for 1.000 til 1.200 år siden, sier museumsdirektør Pat Wallace i Dublin.

Hans kollega Raghnall O Floinn mener manuskriptet består av rundt 40 skriftlinjer per side, med rundt 45 bokstaver per linje. Deler av Salme 83 er klart leselig, resten av innholdet må studeres nærmere før man kan tolke det sikkert, sier han.