— Folket har tatt sin avgjørelse, og vi må respektere dette, sier hun.

Fredagens folkeavstemning resulterte i at 54 prosent stemte mot Nice-traktaten, mens 46 prosent stemte for. Dermed må traktaten opp til ny behandling i EU.

NTB