Også andre europeiske land skjerper tiltakene for å unngå å få den svært smittsomme sykdommen inn over grensene.

Stemningen var dyster da den irske nasjonalforsamlingen debatterte munn— og klovsyken fredag. Store verdier står på spill. Irlands landbruksindustri omsetter for 102 milliarder kroner i året.

Bakgrunnen for den dystre stemningen er nyheten om at en gård på irsk side har mottatt sauer fra nord som kan ha blitt smittet. Myndighetene rykket inn og underla gården karantene fredag morgen.

Ahern beskrev munn- og klovsituasjonen som en krise man bare opplever én gang i én generasjon.

Over tusen politifolk og soldater står langs grensen, ved havner og flyplasser for å hindre sykdommen i å spre seg.

Den er allerede påvist i Nord-Irland, hvor myndighetene fulgte opp med en rekke krisetiltak fredag: Miljøvernminister Sam Foster stengte alle parker, monumenter og naturreservater. Myndighetspersoner fikk beskjed om ikke å dra til landsbygda inntil videre.

Ulovlig I sentrum for arbeidet med å oppspore hvordan smitten kom til Nord-Irland, står en besetning på 300 sauer som ble kjøpt for slakting i engelske Carlisle og sendt til Nord-Irland, og derfra ulovlig videresolgt og eksportert. Noen er gjenfunnet på Meith-gården i Armagh-fylket, og disse ble positivt bekreftet som syke torsdag. De er allerede destruert.

Men rundt 250 sauer ble øyensynlig slaktet for en uke side på et slakteri i den irske republikk, og kjøttet eksportert til Frankrike.

Det faktum at det tar lengre tid før sykdommen bryter ut i sau enn i griser og storfe, vekker frykt for munn- og klovsyken allerede befinner seg på begge sider av grensen i Irland.

Samtidig ble fire nye gårder, spredt over hele England føyd til lista over infiserte bruk, som nå teller 36 gårder. På de dagene som er gått etter utbruddet i England, har den ekstremt smittsomme sykdommen slått til også i Wales, Skottland og Nord-Irland, og altså kanskje Irland.

Norden Også Sverige og Danmark skjerper tiltakene. Meierigiganten Arla Foods forbyr besøk på alle sine meierier i Danmark og Sverige og innstiller alle arrangerte gårdsbesøk hos sine melkeleverandører i begge land. Arla og Skånemeierier ber bøndene stenge gården for alle andre enn veterinærer og landbruksrådgivere.

Mellom 5.000 og 6.000 danske skolebarn og barnehagebarn besøker melkegårder hvert år, mens Arlas meierier i Danmark har 20.000 besøkende. Svenske skoleelever er enda mer på farten; rundt 50.000 av dem er innom en av meierigigantens melkeprodusenter hvert år.

Det danske Landbruksdepartementet har satt ned foten for alle dyreskuer og auksjoner med ku, sau, gris og geit.

Sverige innførte torsdag forbud mot å fôre griser med matavfall. Årsaken er at grisene i England som antas å ha vært smittekilden for munn- og klovsykeutbruddet i Storbritannia, utelukkende spiste matavfall som kom direkte fra skoler og restauranter i Newcastle-distriktet.

Sure supermarkeder Britiske supermarkedkjeder er forbannet på statsminister Tony Blair fordi han torsdag gikk ut og sa det var kjedene som presser bøndene til å levere stadig billigere varer.

Det var på et offentlig møte i Gloucester torsdag at Blair lovte et nasjonalt bistandsprogram for bønder som er berørt av munn- og klovsyken. I samme åndedrag angrep han supermarkedskjedene for å holde bøndene i et jerngrep.

Kjedene sa kritikken var høyst uberettiget. For mindre enn seks måneder siden avleverte Konkurransekommisjonen sin rapport og den frikjente kjedene og sa de ikke lurte kundene.

– For ikke lenge siden ble vi kritisert for å ta for høye priser og nå blir vi kritisert for at de er for lave. Blair kan ikke få i pose og sekk. Han spiller bare for galleriet, sa en talsmann for Safeway, en av kjedene.

NTB-DPA-REUTERS