Gruppen, som består av to familier og tre enkeltborgere, er den største som har utvandret fra Iran siden revolusjonen i 1979.

Gruppen tok seg fram til Israel via et tredjeland med hjelp av et israelsk samarbeidsorgan, Jødisk byrå, som bistår jøder som vil innvandre til Israel.

Iran har en jødisk befolkning som går svært langt tilbake, men av de 100.000 jødene som bodde i Iran før 1979, er bare en firedel tilbake.