Iranske Ameneh Bahrami ønsket ikke å gifte seg da Majid Movahedi fridde. Som hevn vansiret han kvinnens ansikt med syre.

En domstol dømte ham til såkalt å blindes vedgjengjeldelsesstraff. Mannen skulle få dryppet svovelsyre i øynene lørdag klokken 11 lokal tid, men straffen skal være utsatt, skriver aftenposten.no.

- Nå er det utsatt på ubestemt tid, skriver nyhetsbyrået ISNA bare noen timer før svovelsyren skulle dryppes i øynene på Majid Movahedi.

Menneskerettighetsaktivister mener internasjonalt press er årsaken til utsettelsen.Iranske Ameneh Bahrami ble blind og fikk sitt ansikt vansiret da hun sa nei til en frier. En domstol dømte frieren, Majid Movahedi, til såkalt gjengjeldelsesstraff.

Uvanlig metode

Hun har uttrykt at hun selv ønsker å fullbyrde straffen. Men skulle hun ombestemme seg, står leger klare til å gjennomføre den.

Iran er et av flere land hvor gjengjeldelsesstraff utøves og barbariske avstraffelsesmetoder benyttes. Men å gjøre offeret til bøddel på vegne av seg selv og myndighetene, er uvanlig, ifølge Amnesty International Norge.

- Dette går selvsagt langt ut over en type straff man kan akseptere. Jeg har enorm sympati for kvinnen, men straffen kan på ingen måte rette opp det som har skjedd, sier John Peder Egenæs, generalsekretær i Amnesty International Norge.

Grovt menneskerettighetsbrudd

Såkalt gjengjeldelsesstraff forekommer i en rekke land (se faktaboks). Amputasjon, henging, pisking og steining er blant metodene som brukes. I mange tilfeller kan offeret bestemme om vedkommende ønsker at gjerningspersonen skal straffes fysisk, eller man kan godta en økonomisk kompensasjon.

- Jeg har ikke hørt om mange tilfeller hvor offeret selv utfører straffen. Det er uvanlig. Et av få tilfeller jeg vet om, skjedde i Somalia. Der fikk en sønn lov til å drepe mannen som drepte hans far, forteller Egenæs.

Han kaller straffen Ameneh Bahrami skal utføre en grusom måte å utøve gjengjeldelse på.

- Myndighetene kan ikke fraskrive seg hvordan man straffer en gjerningsmann. De har kontroll på mannen, de har kontroll på leger og på stedet hvor gjengjeldelsen skal skje. Dette er et grovt menneskerettighetsbrudd og grusom tortur. Jeg kan forstå offerets raseri, men på denne måten fornedres hun nok en gang. Hun senkes ned på gjerningsmannens nivå, sier Egenæs.

Fundamentale legeetiske brudd

Straffen mot Majid Movahedi skal utføres på et av rettsvesenets sykehus, Dadgostari Hospital, i Teheran. At leger står klare til å fullbyrde syrestraffen, er legeetisk uakseptabelt, mener Legeforeningen.

- Leger skal ikke delta i denne typen handlinger. Det er brudd på fundamentale legeetiske regler å delta i tortur, sier Torunn Janbu, president i Legeforeningen.

Å utføre denne typen straff bryter med to grunnleggende deklarasjoner om legeetikk: Genèvekonvensjonen og Tokyo-deklarasjonen, som gjelder tortur.

- I denne typen situasjoner er det svært viktig å innhente informasjon om situasjonen, for eksempel gjennom Verdens legeforening (WMA) eller Amnesty International, slik at man kan henvende seg til landets legeforening eller myndigheter og påpeke brudd på legeetiske prinsipper og utøve press, sier Janbu.

Kan stanses

Det dreier seg ofte om kompliserte forhold i lukkede land.

- I noen tilfeller blir leger eller deres familier truet dersom vedkommende ikke føyer seg; i andre tilfeller forekommer direkte feilinformasjon. Derfor er korrekt informasjon i hver enkelt situasjon helt nødvendig, forteller Janbu.

Avstraffelsen skal skje lørdag morgen kl 12 lokal tid. I en rekke land mobiliserer menneskerettighetsorganisasjonen til fordømmelse overfor det iranske regimet. Ifølge John Peder Egenæs i Amnesty International Norge finnes det en forordning i Iran hvor landets øverste juridiske leder kan gripe inn.

- Myndighetene har mulighet til å stanse dette i stedet for å belemre en kvinne som har tålt nok, sier han.