Et flertall av representantene i nasjonalforsamlingen Majlis stemte for en lov som forplikter regjeringen til å fortsette med programmet. Loven trer i kraft når og hvis saken om atomprogrammet blir brakt inn for FNs sikkerhetsråd.

EU-troikaen Frankrike, Storbritannia og Tyskland har forsøkt å få iranerne til å stanse anrikningen av uran ved det omstridte atomanlegget i Isfahan 340 kilometer sør for hovedstaden Teheran. Denne anrikningen ble ifølge diplomater satt i gang igjen i forrige uke.

«Fredelig»

Iran hevder at atomprogrammet bare tjener fredelige hensikter, og at det skal brukes til å utvikle kjernekraftverk som skal forsyne landet med strøm. Vestlige land med USA og EU i spissen mistenker iranerne for å forsøke å skaffe seg atomvåpen.

De 35 medlemmene av styret i Det internasjonale atomenergibyrået IAEA skal drøfte saken på et møte i Wien torsdag. Styret kan bestemme seg for å bringe saken inn for Sikkerhetsrådet i New York.

– Hvis det skjer, vil Iran innstille alle frivillige og ikke juridisk bindende tiltak landet har satt i verk. I stedet vil landets vitenskaps— og forskningsprogrammer bli satt ut i livet, het det i vedtaket i nasjonalforsamlingen i Teheran tirsdag.

Mekling

EU og USA vil avvente utfallet av et russisk initiativ for å løse saken gjennom forhandlinger, før atomstriden med Iran eventuelt bringes inn for Sikkerhetsrådet. Russerne må få tid på seg til å forsøke å megle, ble det sagt på diplomatisk hold i Wien denne uken.

Russland forsøker å overtale iranerne til å stanse anrikningen av uran i Isfahan, og i stedet få anrikningen gjennomført ved russiske anlegg. På den måten skal man sikre seg at det anrikede uranet blir av en kvalitet som egner seg for sivilt, men ikke militært bruk.

USAs president George W. Bush har betegnet det russiske utspillet som interessant og anbefalt at det blir fulgt opp. EU-landene er enige i dette, og vil derfor vente med å legge atomstriden med Iran på Sikkerhetsrådets bord.