Fagfolk vil begynne å sprøyte inn UF6-gass i denne sentrifugen i løpet av uken, meldte de iranske studentenes nyhetsbyrå ISNA onsdag. UF6-gassen lages av uranmalm og kan anrikes i spesielle sentrifuger slik at den lar seg bruke som drivstoff i atomkraftverk.

Iranerne sier selv at det er dette som er hensikten med deres urananrikning. De avviser blankt alle antydninger fra vestlige land om at regimet i Teheran forsøker å skaffe seg atomvåpen, der anriket uran utgjør selve «sprengstoffet».

– Det nye sentrifugeanlegget ble installert for to uker siden. Tilførselen av urangass vil finne sted i løpet av denne uken, skrev ISNA med henvisning til en ikke navngitt «velinformert kilde» onsdag.

Diplomater sa tidligere denne uken at Iran så ut til å drive testing av nye sentrifuger. FNs sikkerhetsråd kan komme til å innføre sanksjoner mot Teheran-regimet etter at det gjentatte ganger har nektet å stanse anrikningen av uran.