Selv med rundt 80 prosent av stemmene vil Mohammad Khatami få problemer med det konservative øverste maktsjiktet.

— Khatami kan nå sette mer kraft bak sin politikk, men det grunnleggende problemet består, at han mangler makt til å gjennomføre den, sier den politiske analytikeren Khosro Abadi.

Khatami selv har mange ganger klaget over sin maktesløshet, og har måttet sitte passiv og se på at de konservative makthaverne reverserte flere av hans demokratiske reformer. Blant annet ble en rekke uavhengige massemedier stengt i fjor og mange av hans støttespillere fengslet.

Kompromiss Men valget viser at de konservative med Irans øverste leder Ayatollah Khamenei i spissen er i ferd med å tape terreng i forhold til reformkreftene. Khamenei kan bli nødt til å inngå kompromisser med Khatami, av frykt for en konfrontasjon som presteskapet ikke lenger kan være sikker på å vinne.

Særlig hungrer landets tallrike unge etter reelle demokratiske rettigheter. De krever en fri presse og et fritt næringsliv.

Men de konservative lederne har gitt få signaler som tyder på at de er villige til å slakke på tøylene og oppgi sitt maktmonopol.

— Den store faren er at de unges håp og ambisjoner ikke blir innfridd, sier en europeisk diplomat.

Under press Khatami vil komme under økt press for å leve opp til velgernes forhåpninger. Men motstanden fra Khamenei og det øvrige lederskapet er sterk.

Khamenei blokkerte for en tid siden personlig et forslag fra nasjonalforsamlingen om å lette forholdene for pressen i landet. Mens Khatami et stykke på vei har greid å normalisere Irans forhold til utenverdenen, har Khamenei forbeholdt seg retten til å ha siste ord i utenrikspolitiske spørsmål.

President Khatami vil bli presset fra to kanter.

— Jeg tror ikke han egentlig ville ha en så overveldende valgseier. Det er mange som nå vil føle seg truet, sier en forretningsmann.

NTB