– Forhandlingene er ikke avlyst, men datoen for samtalene er en annen sak, sier Gholamhossein Elham, som er talsmann for Irans regjering.

De to partene skulle etter planen arbeide videre med et russisk forslag som går ut på å anrike uran som Iran kan bruke til fredelige formål, på russisk jord.

Talsmannen varsler dessuten at Iran vil gjenoppta anrikingen av uran før det neste møtet i Det internasjonale atomenergibyrået (IAEA) 6. mars.