Resolusjonen skal ha blitt vedtatt med 27 mot tre stemmer, mens fem land avsto fra å stemme. Den slår fast at Iran-konflikten skal bringes inn for FNs sikkerhetsråd, men utelukker sanksjoner mot Iran for en periode på minst én måned.

En vestlig diplomat sier resolusjonen inneholder en formulering som sier at å bringe Iran inn for Sikkerhetsrådet, vil bidra til å oppnå målsettingen om et Midtøsten uten masseødeleggelsesvåpen.