Russland har forsøkt å unngå at det internasjonale samfunnet går i full klinsj med Iran i Det internasjonale atomenergibyrået (IAEA) og FNs sikkerhetsråd. Russiske myndigheter har derfor lagt fram et kompromissforslag der Iran får beholde atomprogrammet til sivilt bruk, mens de gir opp anrikingen av uran og overlater denne prosessen til Russland.

Ifølge diplomater og etterretningskilder forbereder Iran seg likevel på å innlede den kompliserte prosessen med å anrike uran på det underjordiske atomanlegget i Natanz i det sentrale Iran.

– Jeg tror de kommer til å gjøre det snart. Det store spørsmålet er bare når, sier en europeisk diplomat.

Energiproduksjon

Iran insisterer på sin rett til å ha et eget atomprogram og har en rekke ganger hevdet at det anrikede uranet kun skal brukes i produksjon av energi.

Både USA og EU frykter imidlertid at de har planer om å fremstille kjernefysiske våpen, fordi Iran har nok energi gjennom sin olje. Derfor har de gjentatte ganger truet med å henvise Iran til Sikkerhetsrådet for mulige straffereaksjoner hvis landet fortsetter anrikingsprosessen.

Torsdag vedtok IAEA å ikke henvise Iran til Sikkerhetsrådet ettersom de vil gi Russland tid til å forhandle om forslaget sitt.

Flere av diplomatene i IAEA innrømmer imidlertid at kravet om at Iran skal gi opp det omstridte atomprogrammet, er på tynn juridisk is.

– Så langt vi kan se, er ikke Iran innstilt på å gi opp anrikingen. Det er en lovlig aktivitet så lenge de gjør det åpenlyst, og vi kan ikke bare dra dit og si at de ikke kan gjøre dette i Iran. Vi har ikke så mange kort på hånda, sier en fremstående diplomat.

Rapport

Ifølge en etterretningsrapport som nyhetsbyrået Reuters har fått tak i, planlegger Irans nasjonale sikkerhetsråd å starte produksjonen ved Natanz, men det er ikke klart når.

På møtet i Irans sikkerhetsråd skal det også ha blitt lagt planer for hvilke forberedelser som trengs vet atomanlegget og hvordan iranske myndigheter skal forholde seg i det øyeblikk produksjonen starter.

– De kommer ikke til å gjøre dette i all hemmelighet. De kommer til å gjøre det like åpenlyst som ved Isfahan, framholder diplomaten med henvisning til det iranske atomanlegget som ble gjenåpnet i august etter å ha vært forseglet av IAEA.

Russlands forslag har gått ut på at Iran fortsetter aktiviteten med uranforedling ved Isfahan, men sender produktet derfra til Russland for anriking. Forslaget har fått gehør i USA, og dersom Iran går med på å diskutere forslaget, kan EU-troikaen Storbritannia, Tyskland og Frankrike ta opp igjen samtalene med landet i desember.