Med våre nye forslag til europeerne vil vi få et gjennombrudd, og med disse positive resultatene vil vi nå målet vårt, sier Irans sjefforhandler Ali Larijani ifølge iranske nyhetsbyråer.

Uttalelsen kommer etter et møte i Wien lørdag med lederen for FNs atombyrå (IAEA), Mohamed ElBaradei.

— Ahmadinejad har nye innovasjoner, og detaljene vil bli kunngjort snart, sier Larijani, og signaliserer videre at flere land enn EU-troikaen bestående av Storbritannia, Frankrike og Tyskland, bør delta i forhandlingene.

Blant annet mener Larijani at Kina og Russland, som gjerne blir sett på som mer vennlig innstilt overfor Irans atomvirksomhet, ikke kan stenges ute fra forhandlingene.

— Det vil bli merkbare endringer i forhandlingsmetodene og i de politiske betingelsene som for tiden styrer forhandlingene, advarer han.

EU-troikaen har sagt at de nekter å fortsette forhandlingene inntil Iran stopper all aktivitet i sine atomanlegg.