Valgkampen foran andre del av parlamentsvalget i Iran åpnet med at justisdepartementet kunngjorde at to ledende aviser — Mosharekat, som ledes av President Mohammad Khatamis bror, og Sobh-e-Emruz, skal stenges med umiddelbar virkning. Avisene anklages for å ha brutt presseloven.

Det iranske justisvesenet avviste all kritikk og sa at de ikke vil bøye av for politisk press i forbindelse med stengningen av avisene.

Studentene i Iran gjennomfører fortsatt sporadiske protestdemonstrasjoner mot landets pressedomstol.

Til tross for at den konservative domstolen nå har satt 16 av reformbevegelsens aviser og tidsskrifter ut av spill foran andre valgrunde, er det ventet at reformistene vil bekrefte den store valgseieren fra første runde og innhente seieren i de fleste av de 66 plassene som nå er på valg. Valget skjer 5. mai.

I går ble det spekulert i at ytterliggående krefter i Iran, blant annet innen sikkerhetspolitiet, planlegger å gjennomføre et kupp, knuse reformbevegelsen og styrte president Khatami.

NTB-AFP-Reuters