— Vi vil ikke gi opp vår nasjonale rett (til anriking). Det kommer vi ikke til å diskutere. Men vi er klare til å ha samtaler om felles bekymringer, sa utenriksminister Manouchehr Nottaki i et svar til det amerikanske forslaget hvor USA er villig til å gå i direkte forhandlinger med Iran hvis Iran stanser anrikingen av uran.

— Iran er tilhenger av rettferdige forhandlinger uten diskriminering, sa Nottaki og la til at USA måtte endre sin atferd hvis de ønsker et nytt forhold til Iran.