– Gruppen som kaller seg Senter for menneskerettighetsforsvarere, har ikke fått tillatelse fra innenriksdepartementet. Senterets aktiviteter er derfor ulovlige og de som bryter denne avgjørelsen kommer til å bli straffeforfulgt, sier kilden til den reformvennlige avisen Shargh.

Ifølge Irans grunnlov er det imidlertid ikke påkrevd med en slik tillatelse, mener Ebadi.

– Ikke-statlige organisasjoner som overvåker rettspraksis og som ikke er en fare for offentlighetens sikkerhet trenger ikke en slik tillatelse. Så dette senteret trenger ikke tillatelse, sier hun.

Ebadi la til at gruppen likevel har søkt om tillatelse, men at innnriksdepartementet har avslått søknaden og nekter å forklare hvorfor.

Gruppen består av seks profilerte advokater, som i løpet av de fire siste årene har kjempet for rettighetene til regimekritikere, minoritetsgrupper og samvittighetsfanger i Iran.

En av gruppens fem medlemmer, Abdolfattah Soltani, er dømt til fem års fengsel for å ha røpet sensitiv informasjon og vært i opposisjon til regimet.