Lørdag kveld ble det brudd i de langtekkelige forhandlingene mellom Iran og Storbritannia, Frankrike og Tyskland om Irans atomprogram.

— Iranerne ble fortalt at dersom de ikke går med på en avtale før mandag, vil ikke EU-landene lenger hindre at saken går videre til FNs sikkerhetsråd, sier en vestlig diplomat til Reuters.

Sikkerhetsrådet har myndighet til å vedta økonomiske sanksjoner mot Iran. Styret i FNs atomenergibyrå IAEA møtes igjen mandag. Dersom det da ikke foreligger en avtale, kan IAEA vedta en resolusjon som sender konflikten videre til Sikkerhetsrådet, og dermed åpne for FN-sanksjoner mot Iran.

USA har lenge presset på for å få Irans atomprogram opp i FNs sikkerhetsråd, mens de tre store EU-landene har forsøkt å få til en forhandlingsløsning.

Omstridte sentrifuger

Alle trodde saken var så godt som løst, da Iran for ei uke siden lovte EU-landene at de ville stoppe all aktivitet knyttet til anriking av uran. Anriket uran brukes som brensel i atomkraftverk, men kan også brukes til atomvåpen.

Til gjengjeld skulle EU-landene nøytralisere trusselen om FN-sanksjoner. EU lokket også med nærmere politisk og økonomisk samarbeid med den muslimske republikken.

Men blekket på avtalen var knapt tørt før Iran forlangte unntak fra 20 sentrifuger for anriking, til forskningsformål. Europeiske diplomater avviste dette kravet, som de mente bare ville gi næring til mistankene om at Iran hadde et hemmelig program for å utvikle atomvåpen.

Fram og tilbake

Fredag opplyste vestlige diplomater at Iran hadde droppet kravet om å få beholde forsknings-sentrifugene.

Men Irans utenriksminister Kamal Kharrazi var tydeligvis av en annen oppfatning, og gjentok lørdag standpunktet at Iran var i sin suverene rett til å drive forskning og utvikling på anriking av uran til sivile formål.

Iranske forhandlere har også kommet med andre krav i forhandlingene, som er uakseptable for EU-landene. Storbritannia, Frankrike og Tyskland har to ganger myket opp avtalen, for å imøtekomme iranske krav. Men lørdag kveld sa de altså stopp.

— Vi kommer ingen vei. Nå er det opp til iranerne å finne ut hva de vil gjøre, sier en vestlig diplomat til nyhetsbyrået AFP.