Utenriksminister Jan Petersen har gått hardt ut med kravet om å få se hele Iraks egenerklæring om sine våpenprogrammer, som totalt er på 12.000 sider. Det er bare de fem faste medlemmene i FNs sikkerhetsråd som har fått hele rapporten. Norge og de ni andre valgte medlemmene i Sikkerhetsrådet har bare fått en forkortet versjon på 3.500 sider.

UD fikk den forkortede versjonen av rapporten i hus onsdag kveld. Brev til og fra departementene er i utgangspunktet offentlige, etter offentlighetsloven. Men det gjelder ikke denne rapporten. En søknad fra NTB om dokumentinnsyn ble raskt avslått, med henvisning til unntaksbestemmelsen som gjelder "dokument som inneholder opplysninger som om de ble kjent, ville kunne skade rikets sikkerhet, landets forsvar eller forholdet til fremmede makter eller internasjonale organisasjoner".

— Rapporten er gradert fra FNs side, så vi har ikke noe valg, får NTB opplyst i et muntlig avslag fra UD.