THOMAS HEINE

Det langdryge spillet om ministerposter i Irak er — nesten i hvert fall - over. Mer enn tre måneder etter landets første demokratiske parlamentsvalg på et halvt århundre godkjente den nye Nasjonalforsamlingen i går ytterligere seks ministere i statsminister Ibrahim al-Jaafaris regjering, blant dem de prominente postene som forsvarsminister og oljeminister.

Nektet å være med

Få timer senere kom enda en politisk knute til syne, da den nyutnevnte menneskerettighetsministeren, Hashem Abdel-Rahman al-Shibli, meldte at han ikke ønsket vervet fordi han bare var utpekt som følge av sin sunnimuslimske bakgrunn.

— Ingen konsulterte meg om posten. Jeg fikk den utelukkende fordi jeg er sunnimuslim, og det tar jeg avstand fra. Jeg er en demokratisk person og helt imot sekterisme, sa Shibli.

Ytterligere en post er ennå ikke besatt, nemlig en av planlagt fire visestatsministere, men ellers forekommer alle brikker å være på plass i Jaafaris regjering. Regjeringen teller hele 36 navn (inklusiv Shibli), og mange av departementene er åpenlyst kommet til fordi man ønsket å tilfredsstille så mange grupper som mulig. Mange irakere undrer seg f.eks. over hva ministeren for Nasjonalforsamlingen skal foreta seg, for ikke å snakke om turistministeren.

Sunnimuslim

Den nye forsvarsministeren ble Saadoun al-Dulaimi, en sunnimuslimsk oberstløytnant og sosiolog med stammebånd til den urolige Anbar-provinsen vest for Bagdad. Dulaimi forlot Irak i 1984 og levde i eksil, for det meste i Saudi-Arabia, til han vendte hjem etter Saddam Hussein-regimets fall våren 2003.

En annen sunnimuslim, generalmajor Abed Mutlak al-Jibouri, ble visestatsminister, mens shia-araberen Ibrahim Bahr al-Uloum vender tilbake til stillingen som oljeminister, som han besatte under den første, USA-utpekte overgangsregjeringen i 2003-4.

18 av ministrene er shiamuslimske arabere, 9 er kurdere, 8 er sunnimuslimske arabere og 1 er kristen.