KLAUS JUSTSEN

USAs militære eksperter har nå detaljerte planer for et storstilt angrep mot Irak liggende klar i skuffen. Angrepet, som skal styrte Saddam Hussein fra makten i Bagdad, vil omfatte land-, luft. og flåtestyrker og bli gjennomført fra nord, sør og vest.

Titusener av soldater

Ifølge planene, som avsløres av avisen New York Times, skal det settes inn titusener av marineinfanterister og soldater antakelig med Kuwait som hovedbase. Hundrevis av fly vil samtidig angripe strategisk viktige mål fra baser i en rekke land.

Planens tredje viktige fase omfatter innsetting av eliteenheter og CIA-agenter, som vil få irakiske våpenanlegg og laboratorier som sine viktigste mål. Her frykter USA at det fremstilles atom-, kjemiske og biologiske våpen.

Forsvarsdepartementet ønsker ikke å bekrefte opplysningene, men talsmannen Victoria Clarke understreker at det er departementets oppgave og plikt hele tiden å ha planer for alle tenkelige militære operasjoner.

Press på Irak

Med offentliggjøringen økes trusselen om en militær aksjon og samtidig legges det ekstra vekt bak kravet om at Irak etter mer enn tre og et halvt års pause på ny åpner døren for FNs våpeninspektører. De ble kastet ut av landet i desember 1998, etter at Saddam Hussein blant annet hadde beskyldt dem for å være spioner for USA.

I Washington påpeker observatører at det neppe er tilfeldig at forsvarsdepartementets detaljerte planer siver ut til offentligheten akkurat mens FNs generalsekretær Kofi Annan har forhandlet i Wien med den irakiske utenriksminister Naji Sabri om en gjenopptakelse av våpeninspeksjonen. Forhandlinger som ble brutt i går — uten resultat.

Ikke nær forestående

Selv om de militære ekspertene er godt på vei med en fullt ferdig plan for en militær operasjon som kan komme til å omfatte en kvart million mann, er det ingenting som tyder på at et angrep er umiddelbart forestående.

Det er bare få dager siden George W. Bush enda en gang fastslo at han ikke hadde noen angrepsplan på sitt skrivebord. Overfor USAs allierte har presidenten også forsikret at han nok ønsker å fjerne Saddam Hussein fra makten, men ennå ikke har truffet noen avgjørelse om hvordan det best kan skje.

Ved å utarbeide en detaljert plan for hvordan angrepene skal gjennomføres fra flere sider og koordineres med operasjoner dypt inne i landet, understrekes det imidlertid at USA i stadig mindre grad tror på at Saddam Hussein bøyer seg for det økende presset.

Bush informert

Ifølge Det hvite hus ble president Bush orientert om planen for to uker siden. Derimot skal verken forsvarsminister Donald Rumsfeld eller forsvarssjefen Richard Myers ha skrevet under på den ennå.

Det skjer først etter en rekke endringer og tilføyelser av en rekke detaljer, lyder ekspertenes vurdering. Planen er imidlertid allerede nå så omfattende at den gir et klart inntrykk av hvilket omfang et amerikansk angrep på Irak vil få, og hvilken hovedstrategi det vil følge.

Samtidig er en rekke praktiske forberedelser blitt trappet opp. Marineinfanterister, som tradisjonelt er fortropp i en invasjon, har for eksempel intensivert sin trening på baser i California. Samtidig utvides og forbedres amerikanske baser i Midtøsten.

Etter at krigen mot terror i Afghanistan truet med å tømme lagrene av presisjonsstyrte bomber, er de nå i største hast i ferd med å bli gjenoppbygd. I Pentagon avviser talsmenn at det har noen direkte forbindelse med Irak. Det er bruk for et stort lager fordi man ikke vet når det kan bli bruk for dem.

Planene avslører også at USA etter mange års intens overvåking har detaljert kjennskap til de irakiske militæranleggene. Tusener av viktige mål er derfor utpekt med stor presisjon.

Ifølge eksperter er dokumentet kalt «Courses of Action», som New York Times har fått adgang til, bare ett av flere som er blitt utarbeidet av militære strateger. For dem alle gjelder det at de ikke inneholder noen tidsplan. Den overlates til president Bush og fastlegges først når andre muligheter er uttømt og når den nødvendige politiske og diplomatiske støtte er sikret.