De irakiske opprørerne lider slett ikke av pengemangel, men innkasserer årlig opptil 1,3 milliarder kroner, går det fram av en hemmeligstemplet amerikansk rapport som The New York Times har fått tilgang til.

Rapporten er utarbeidet av en arbeidsgruppe nedsatt av Bush-administrasjonen, under ledelse av assisterende sikkerhetsrådgiver Juan Zarate.

Blant dem som har deltatt i gruppen, er USAs sivile og militære etterretningsorganisasjoner, CIA og DIA.

Korrupsjon

Rapporten anslår at de irakiske opprørerne håver inn inntil 630 millioner kroner årlig på smugling av olje og andre kriminelle handlinger som involverer den irakiske oljeindustrien, godt hjulpet av «korrupte og delaktige» irakiske tjenestemenn.

Opprørerne innkasserer også trolig 330 millioner kroner årlig i løsepenger for hundrevis av kidnappede irakere og utlendinger.

Ifølge den amerikanske rapporten bidro utenlandske regjeringer, blant dem Frankrike og Italia, alene med nærmere 190 millioner kroner for å sikre løslatelse av egne statsborere i fjor.

Penger til overs

Lite eller ingenting kan trolig gjøres på kort sikt for å stanse pengeflommen til de irakiske opprørerne, konstaterer den amerikanske arbeidsgruppen som har liten tro på irakiske myndigheters evne og vilje til å aksjonere.

– Terroristenes og opprørernes finanser i Irak, helt uavhengig av utenlandske kilder, er tilstrekkelige til å opprettholde disse gruppenes eksistens og operasjoner, slår den amerikanske rapporten fast.

– Dersom disse anslagene over inntekter er korrekte, kan faktisk terroristene og opprørsgruppene i Irak ha penger til overs som de kan sende til andre terroristorganisasjoner utenfor Irak, heter det videre.

Ren gjetning

Dette er i tråd med skremmebildet Bush-administrasjonen tidligere har tegnet, men uavhengige vestlige terroreksperter stiller spørsmål ved påstanden om at irakiske opprørere støtter utenlandske grupper, skriver The New York Times.

– De bare gjetter, sier W. Patrick Lang som tidligere ledet midtøstenavdelingen i DIA.

Han stiller også spørsmål ved det øvrige innholdet i rapporten og mener amerikansk etterretning umulig kan vite hvor mye penger de irakiske opprørerne har til disposisjon.

– De aner ikke. De har mislyktes helt med å infiltrere disse organisasjonene, sier Lang.

Småpenger

Om de amerikanske anslagene likevel skulle vise seg å være riktige, og de irakiske opprørerne virkelig innkasserer nærmere 1,3 milliarder kroner i året, blir det likevel for småpenger å regne i forhold til hva USA bruker på sin krigføring i landet, konstaterer The New York Times.

Pentagon har til sammenligning et månedsbudsjett på over 50 milliarder i Irak, og forsvarsdepartementet bruker dermed mer på én dags krigføring enn det opprørerne i landet bruker på et år.