På overtid og etter overtalelser fra USA klarte sjiamuslimer, kurdere, kristne irakere og rojalister også å bli enige om hvilke 75 personer som skal være med i en felleskomité. Komiteen skal representere de ulike eksilgruppene som motarbeider Saddam Husseins regime. I januar samles den for første gang i det kurdiskkontrollerte Nord-Irak.

Opprinnelig skulle komiteen ha bestått av 20 medlemmer, men i løpet av forhandlingene ble det klart at flere måtte med for at gruppene skulle kunne bli enige.

Det ble under konferansen understreket at komiteen ikke er en overgangsregjering. En regjering skal først dannes etter at Saddam er fjernet, og det skal skje i Bagdad og ikke i London. Amerikanske kilder bekrefter at USA var imot at det ble dannet en overgangsregjering nå.

(NTB)