Irak har en samlet utenlandsgjeld på mellom 100 og 120 milliarder dollar, åtte av milliardene har Russland utestående.

— Vi regner med at vi fremover nå blir nødt til å vurdere hvordan vi på best mulig måte forholder oss til gjeldsforpliktelsene, og jeg er sikker på at den nye irakiske regjeringen vil ta hensyn til sine forpliktelser til Russland, sa Powell under sitt besøk i Moskva. (NTB)