147 av de 152 representantene som var til stede under avstemningen, stemte for den nye loven.

Loven spesifiserer åtte forbrytelser som terrorhandlinger som kan straffes med døden.