I går feiret Storbritannia sine krigsveteraner fra annen verdenskrig. Beskyttet av et massivt politioppbud kjørte dronning Elizabeth i åpen bil opp The Mall til Buckingham Palace, i spissen for en parade som markerte at det er 60 år siden krigen var slutt. Titusenvis var møtt frem St. James's Park for delta i feiringen, bare tre dager etter at terroren lammet byen.

Samtidig satte engelske aviser søkelyset på krigen som øyriket i dag fører i Irak.

The Mail on Sunday kunne gjengi et hemmelig notat fra forsvarsminister John Reid som skisserer en mulig tilbaketrekning av flere tusen britiske soldater i løpet av de neste ni månedene. Og The Sunday Times gjengav en rapport, bestilt av statsministeren, om hvordan islamske ekstremister rekrutterer mulige terrorister blant britiske muslimer.

Universiteter og i moskeer

I et intervju lørdag avviste Tony Blair kontant at bombene var et direkte resultat av landets engasjement i Irak.

Men analysen han selv har bestilt påpeker at mange unge britiske muslimer oppfatter krigen også som en krig mot islam, noe som gjør dem mottakelige for ekstreme synspunkter. De mulige rekruttene blir delt i to grupper:

n Godt utdannede ungdommer som blir forsøkt vervet i universitets— og skolemiljøene, av enkeltpersoner eller gjennom organisasjoner.

n Mindre ressurssterke personer med lite utdanning og uten kriminelt rulleblad, gjerne forsøkt rekruttert via moskeer.

Både utlendinger bosatt i England og andre- eller tredjegenerasjons britiske borgere med røtter i muslimske land blir pekt ut som potensielle rekrutter. Det totale antallet som støtter eller er involvert i terror enten i utlandet eller på De britiske øyene blir anslått til mindre enn en prosent av den muslimske befolkningen.

Isolerte og arbeidsledige

Notatet omtaler også andre faktorer enn Irak-krigen som er med på å fremme ekstremismen:

n Mange unge muslimer føler seg isolert og fremmedgjort på grunn av det de oppfatter som «islam-fobi» i det britiske samfunnet.

n Måten de nye antiterrorlovene blir brukt på til å arrestere og fengsle mistenkte blir oppfattet som urettferdige.

n Arbeidsledigheten er tre ganger så høy blant britiske muslimer som ellers i befolkningen.

n 43 prosent av britiske muslimer har ingen utdanning.

Har innført programmer

Rapporten ble bestilt av statsminister Blair etter bombeanslagene i Madrid, for å få vite mer om røttene til terroren. I ettertid har britiske myndigheter satt i verk tiltak for å gjøre rekrutteringsjobben vanskeligere, blant annet med innføre nye lover mot diskriminering på grunnlag av trosretning, programmer for å hjelpe denne gruppen ut av fattigdom og spesielle programmer for imamer.