I en situasjon med stadig synkende støtte på grunn av krigen i Irak forsøker Bush å lansere innenrikspolitiske initiativer som også er spiselige for det demokratiske flertallet i Kongressen.

Men Bushs autoritet er kraftig svekket, og det skal mye til for at hans tale om rikets tilstand natt til i dag vil bringe ham på offensiven. En fersk meningsmåling for Washington Post-ABC News gir nok en gang Bush rekordlav oppslutning. Bare 33 prosent mener presidenten gjør en god jobb, og hele 71 prosent mener USA er på feil kurs.

I løpet av de siste 50 årene med denne målingen er det bare en president som har holdt sin tale om rikets tilstand med en like lav oppslutning. Det var Richard Nixon i 1974, som da sto midt oppi Watergate-skandalen. I en annen måling fra CBS er tilslutningen til presidenten helt nede på 28 prosent, noe som er ny bunnrekord.

Forsvarer Irak-strategi

Presidenten har den siste uken drevet en intensiv kampanje for å selge sin plan om å sende flere amerikanske soldater til Irak. Målingen viser at han ikke har lykkes, konstaterer Washington Post. Flere amerikanere, 65 prosent, er mot planen nå, enn da Bush lanserte den for to uker siden. Stemningen ble ikke bedre etter at krigen i Irak i løpet av helgen krevde minst 28 amerikanske dødsofre. Lørdag ble med 25 drepte soldater den tredje verste dagen siden invasjonen 20. mars 2003.

Det var ventet at Bush vil bruke om lag halvparten av sin 40 minutters tale til Irak, kampen mot islamistisk terrorisme og andre utenrikspolitiske tema. Men Bush-medarbeidere vedgår overfor Washington Post at det eneste som nå kan dempe motstanden mot krigen er konkret og målbar fremgang på bakken i Irak.

Pessimistisk general

General David Petraeus, som skal overta posten som øverstkommanderende i Irak kan ikke love sjefen sin en slik fremgang.

I en høring i forsvarsutvalget nylig innrømte Petraues at situasjonen i Irak er dyster, og at veien frem blir hard og vanskelig.

— Vanskelig, men ikke håpløs, var den mest optimistiske vurderingen. Petraues etterfølger David Casey, som våget å motsette seg opptrappingen.

Dolkes av sine egne

Det er ikke bare det nye demokratiske flertallet i begge Kongressens kamre som fordømmer opptrappingen Irak. Stadig flere republikanske politikere prøver nå å distansere seg fra presidentens Irak-politikk. I motsetning til Bush skal de gjenvelges, og vil ikke bindes til en tapersak.

Den nye strategien utløste i går en reaksjon fra al Qaida. Terrorgruppens nestkommanderende Ayman al Zawahri håner på en ny videoopptak planen om at sende flere soldater og oppfordrer president Bush til at sende hele hæren. Den vil så bli tilintetgjort av de hellige krigere.

Helse og energi

Allerede før talen var holdt lekket kilder i Det hvite hus noe av innholdet. President Bush foreslår blant annet en helsereform som skal gi bedre tilbud til fattige som ikke har sykeforsikring. Han lanserer et program for å øke bruken av biodrivstoff for å gjøre USA mindre avhengig av importert olje. I tillegg gjentar han forslaget om et program papirløse innvandrere og foreslår forlengelse av et utdanningsprogram for de fattigste.

Initiativene er ment som en utstrakt hånd til det demokratiske flertallet i Kongressen. Men flere av forslagene møtte kraftig motstand allerede før de var lansert. Helsereformen blir karakterisert som å flytte penger fra en lomme til en annen, og dessuten gi økte skatter for middelklassen.

Klimakrav

Det var på forhånd mest usikkert hva Bush ville si om miljø og energi, men det var ikke ventet at han ville gå inn for forpliktende målsettinger om kutt i utslipp av CO2 og andre drivhusgasser.

Flere av presidentens tradisjonelle støttespillere, blant dem evangeliske kristne og næringslivsledere, har gått ut med krav om en mer offensiv klimapolitikk. Mange storbyer og delstater har allerede satt i gang sine egne klimatiltak. Et initiativ fra Bush om å erstatte bensin med etanol er imidlertid kjørt fast.

Det samme gjelder forslag om reformere immigrasjonslovene, som presidentens republikanske partifeller saboterte. Nå fremlegges de igjen i forventning om at de med et demokratisk flertall har bedre sjanser.

(Bergens Tidende/Jyllands-Posten)