KLAUS JUSTSEN og NTB

Washington/Oslo

Med 14 stemmer mod 0 ga Sikkerhetsrådet torsdag USA en viktig diplomatisk seier ved å oppheve sanksjonene som i 1990 ble innført mot Irak etter at Saddam Hussein hadde invadert Kuwait.

Resolusjonen gir samtidig USA og landets allierte usedvanligt vidtgående fullmakter til å styre både den økonomiske og politiske utviklingen i landet. Fullmaktene gjelder inntil en representativ regjering er innsatt og internasjonalt anerkjent. Gjennom en spesialutsending må FN nøye seg med en selvstendig men sterkt begrenset rolle ved utviklingen av et nytt demokratisk system.

Krav om straks å sende våpeninspektørene tilbake til Irak avvises fortsatt av USA. Ved å holde programmet i live, har Washington imidlertid demonstrert så mye kompromissvilje, at andre følte seg tvunget til å stemme for resolusjonen.

Eneste unntaket var Syria, hvis plass sto tom under det korte møtet torsdag formiddag. Ambassadør Mikhail Wehbe hadde fløyet hjem til Damaskus, og hans assistenter hadde ikke fått instruksjoner fra hovedstaden.

Flere diplomater uttrykte forståelse for valget av den tomme stols politikk med en erkjennelse av at det ville ha vært svært vanskelig for Syria å godkjenne okkupasjonen av et annet arabisk land.