Det sa diplomatiske kilder i New York til nyhetsbyrået AFP torsdag.

USAs resolusjonsforslag vil følge opp president George W. Bushs beslutning om å suspendere den amerikanske loven om sanksjoner mot Irak. En slik FN-resolusjon vil i tilfelle avvikle FNs olje for mat-program over noen måneder. Men noen av kontraktene om kjøp av mat, medisiner og andre varer som ble inngått mens Saddam Hussein fremdeles satt ved makten vil bli opprettholdt, opplyser de diplomatiske kildene.

Russland har for eksempel kontrakter på å levere industriutstyr for 1,5 milliarder dollar, mens for franske firmaer står omkring 300 millioner dollar på spill.

Sammen med Storbritannia og Spania vil USA kanskje allerede i dag legge frem et resolusjonsforslag i Sikkerhetsrådet om opphevelse av alle sanksjoner mot Irak. Det vil ikke bare bety at alle fritt vil kunne handle med det nye styret i Bagdad, men også at FN fratas kontrollen over de milliarder av dollar som oljeeksporten fra Irak innbringer.

Skeptiske

Russland og Frankrike har på forhånd erklært seg skeptiske til et så drastisk tiltak, som skal være avsluttet i løpet av bare fire måneder. Begge landene holder fast ved at FNs våpeninspektører først skal bekrefte at alle masseødeleggelsesvåpen er tilintetgjort før det kan bli snakk om å oppheve sanksjonene.

Etter et møte med den spanske statsministeren, Jose Maria Aznar, gjorde George W. Bush det klart at han ikke vil bøye seg for disse kravene.

— Sanksjonene ble innført mot et regime som ikke lenger eksisterer, sa den amerikanske presidenten.

USA antyder at de vil gi litt ekstra i håp om å unngå en ny strid som vekker til live igjen de bitre konfrontasjonene forut for den militære aksjonen mot Irak.

Samtidig vil FN gjennom en spesiell representant i Irak i hvert fall formelt få muligheten til å spille en rolle i den politiske gjenoppbygningen av Irak. Frankrike har sammen med andre medlemmer i Sikkerhetsrådet forlangt at FN skal gå i spissen for både gjenoppbygning og humanitær bistand.

Powell på frierferd

Utenriksminister Colin Powell vil under sine besøk i Moskva og Berlin den kommende uken forsøke å bane veien for den nye resolusjonen. En toppdiplomat er allerede sendt på rundreise med samme formål.

Fra amerikansk side gjøres det klart at man ikke vil la seg bremse av en langvarig diplomatisk tautrekking. Dermed har USA opphevet en rekke sanksjoner på egen hånd allerede før resolusjonsforslaget er formelt fremlagt. Det betyr bl.a. at pengeoverføringer til Irak kan gjenopptas og at amerikanske bedrifter kan delta i gjenoppbygningen. Datamaskiner kan eksporteres, maskiner som er nødvendige for å styre både humanitær bistand og større byggeprosjekter.

I FN anses det amerikanske sololøpet som en skarp advarsel til Sikkerhetsrådet. Washington foretrekker internasjonalt samarbeid, men hvis det ikke er mulig, nøler de ikke med å handle på egen hånd.

President Bush hevder på sin side at tonen nå er mer forsonlig.

— Den atmosfæren som eksisterte før krigen, har endret seg. Nå ønsker folk å samarbeide til det beste for det irakiske folk.

- Diplomatisk spill

Høytstående kilder gjør det imidlertid klart at den forsonlige tonen kun er et ledd i det diplomatisk spillet. Det innrømmes at Tyskland har bøyd seg for amerikansk press og nå støtter en snarlig oppheving av sanksjonene.

Derimot er det ingenting som tyder på at Russland og Frankrike vil gjøre det samme. Det er lagt opp til harde forhandlinger, hvor økonomiske interesser kommer til å spille en dominerende rolle.

De allierte vil holde fast ved at FNs representant bare kan fungere som politisk rådgiver mens han koordinerer den humanitære bistanden, noe som ikke tilfredsstiller de franske kravene. For Paris er det enda mer alvorlig at en oppheving av sanksjonene betyr at det blir de allierte som kommer til å kontrollere oljeinntektene og dermed også de milliardene av dollar som skal brukes til gjenoppbygningen.