I forkant av en intens uke i FN, når en resolusjon som er klar nok til å tilfredsstille USA skal hamres ut, tryglet arabiske utenriksministere Irak om å godta FN-resolusjonene og slippe våpeninspektørene inn i landet igjen.

Samtidig trappet USA opp presset for å få FNs sikkerhetsråd til å vedta en resolusjon som ikke gir Irak mer enn noen få uker til å oppfylle tidligere resolusjoner om å ødelegge masseødeleggelsesvåpen de måtte ha.

USAs utenriksminister Colin Powell sa at det internasjonale samfunnet står sammen bak dette kravet, og at USA føler seg sikker på at Sikkerhetsrådet vil slå fast at Irak bryter resolusjonene.

Vil ha aksjon

— Og jeg håper - og dette er nøkkelpunktet - at FN da vil beslutte å gå til aksjon om Saddam Hussein ikke oppfyller reso-lusjonene og ødelegger våpnene, sa Powell. Han sa at USA vil gi andre land et par dager til å vurdere president George W. Bushs krav om aksjon for at 16 tidligere resolusjoner blir respektert, og at arbeidet med en ny en blir påbegynt i slutten av uka.

Selv om Bush med sin tale i FN kan ha skaffet økt støtte i det internasjonale samfunnet, er de arabiske nasjonene, Tysk-land og en rekke andre land fortsatt motstandere av militær aksjon.

— Vi ser ingen grunn til å utløse en ny krig i Midtøsten, sa Syrias utenriksminister Farouq al-Shara til hovedforsamlingen. Han viste samtidig til at Israel har ignorert 28 resolusjoner i FNs sikkerhetsråd og hundrevis av andre vedtak i FN, langt mer enn Irak.

Trygler Irak

  • Vi vil at Irak skal respektere de allerede vedtatte resolusjonene i Sikkerhetsrådet slik at den nåværende krisen kan bli løst, sa Libanons utenriksminister Mahmud Hammud på vegne av de øvrige arabiske utenriksministrene etter et møte med FNs generalsekretær Kofi Annan.

Både Jordan og Bahrain kom med lignende, om enn mer dempede kommentarer.

Iran erklærte seg igjen som motstander av et militært angrep, men samtidig sa utenriksminister Kamal Kharrazi at Irak bør oppfylle FNs resolusjoner. Også Saudi-Arabia ber Irak slippe våpeninspektørene til igjen slik at det irakiske folket kan spares for en krig. - Siden Irak sier det ikke har masseødeleggelsesvåpen og ikke har planer om å produsere dem, hvorfor kan det ikke la våpeninspektørene slippe til igjen slik at saken kan løses, sa utenriksminister prins Saud til avisen al-Hayat.

(NTB)