Vedtaket er kun av symbolsk art, men er likevel en klar politisk utfordring mot Bushs upopulære strategi. Den går blant annet ut på å sende ytterligere 21.500 soldater til Irak.

Bush behøver ikke å ta hensyn til vedtaket, men Demokratene, som nå har flertall i Kongressen, håper likevel at Bush nå vil endre strategi og begynne å kalle soldatene hjem.

Resolusjonen ble vedtatt med 246 mot 182 stemmer. Også flere republikanere stemte for.