Ifølge kilden ble dokumentene overlevert Hans Blix, som er sjef for FNs våpeninspektører, og Mohamed ElBaradei, som er direktør i Det internasjonale atomenergibyrået (IAEA). Dokumentene skal inneholde opplysninger om Iraks kjernefysiske og biologiske våpen.

(NTB)