• Hensynet til Iraks nasjonale sikkerhet må gå framfor andre vurderinger, sier en regjeringstalsmann.

Iraks regjering har et annet syn på spørsmålet om USAs militære nærvær i landet ut over 2008 enn amerikanerne selv

Talsmannen Ali al-Dabbagh sa tirsdag at de to landene ennå ikke har funnet fram til noe felles syn på tidsplanen for en amerikansk tilbaketrekning. Sett fra irakernes side veier sikkerhetshensyn tyngre enn noe annet, framholdt han.

Iraks statsminister Nuri al-Maliki og USAs president George W. Bush undertegnet i november i fjor en ikke-bindene erklæring om prinsippene for en amerikansk tilbaketrekning. Erklæringen danner grunnlag for formelle forhandlinger som ventes avsluttet i løpet av juli.