THOMAS HEINE

At det ville skje før eller siden, var temmelig opplagt. I går kom det. Et tilbud — eller rettere sagt antydningen om et kommende tilbud - fra Bagdad om igjen å å tillate FNs våpeninspektører å lete etter kjemiske, biologiske og atomvåpen i Irak.

Tilbudet kom i form av en invitasjon til Hans Blix, svensk sjef for FNs våpeninspektører, om snarest mulig å komme til Bagdad for å drøfte Iraks våpenprogrammer og skape en «solid base for neste fase av inspeksjon og overvåkingaktiviteter.»

Irak har, i strid med utallige FN-resoluasjoner, nektet våpeninspektørene adgang til landet siden 1998. Brevet fra Iraks utenriksminister det hittil mest konkrete tegn på at en forandring kan være forestående.

Ingen politiske krav

Den siste runde med forhandlinger mellom FNs generalsekretær og Irak brøt sammen i begynnelsen av juli, fordi Irak koblet våpeninspektører med flere politiske krav: stans for amerikanske krigstrusler, opphevelse av sanksjoner, stans i flyforbudet i nordlige og sørlige del av landet samt innføring av atomvåpenfri sone i Midtøsten. I rene ord: stans Israels atomprogram.

I brevet fra utenriksminister Naji Sabri er ikke de politiske kravene nevnt med et ord.

Dette skjer på et tidspunkt da USAs president George Bush krever «et systemskifte» i Bagdad og amerikanske medier presenterer stadig nye angrepsplaner.

Hvis Hans Blix og hans 230 inspektører får adgang til Irak og fri adgang til våpenfabrikker og depoter, forsvinner hovedargumentet for en amerikansk invasjon. Det kan endatil bety slutten for de økonomiske sanskjsoner, som siden Kuwait-krigen har skapt sult og fattigdom i Irak.

Mange hvis-er

Det er imidlertid mange hvis-er.

Den forrige inspeksjonsstyrken, UNSCOM, som opererte i Irak i perioden 1991-98, ble konsekvent motarbeidet av Saddam Hussein og hans regime. Inspektørene trakk seg ut før amerikansk-britiske luftangrep og er aldri sluppet inn i landet igjen.

UNSCOMs 280 sider lange sluttrapport fra 1999 er nærmest fra ende til annen en gjennomgang av løgn, tåkelegging, unnvikelsesmanøvre og sabotasje fra irakernes side.

Det skal ingen vill fantasi til for å forestille seg at den nye kommisjonen, UNMOVIC, vil støte på de samme problemer, hvis inspektørene i det hele tatt får slippe inn i Irak.

Likevel er våpeninspektørene det største håp for dem, som håper å unngå et amerikansk angrep på Irak.

Positive reaksjoner

Det irakiske utspillet ble møtt med tilfredshet i FNs hovedkvarter, i Moskva og flere europeiske hovedsteder.

— Det er absolutt en positiv utvikling å motta alle former for forslag fra Irak i dagens situasjon, sa Iqbal Riza, stabssjef hos generalsekretær Kofi Annan.

Russlands utenriksminister kalte brevet «et viktig skritt» og en talsmann for den belgiske utenriksministeren sa at «dette går i riktig retning.»

Mer avmålt var reaksjonen fra en talsmann for den britiske utenriksministeren, ifølge Reuters.

«Saddam har lange tradisjoner for å spille. Han har tidligere vist at han ikke holder det han lover» sa den ikke navngitte talsmannen.

Det var ingen umiddelbare reaksjoner fra Washington. Forsvarsminister Donald Rumsfeld har tidligere uttalt seg kritisk om FN-inspektørenes muligheter for å oppnå meningsfulle resultater i Irak.

Samtidig er det tegn til at USA har gjenopptatt anklagene om mistenkte forbindelser mellom Irak og terrornettverket Al Qaida. Rapporter om et møte i Praha mellom en irakisk agent og Mohammed Atta, en av selvmordspilotene i USA 11. september, har ikke tidligere vekket den helt store interessen i Washington. Nå blir de gransket med fornyet interesse.

JYLLANDSPOSTEN/BERGENS TIDENDE