KLAUS JUSTSEN

Dermed måtte forsvarsdepartementet bøye av for det sterke presset, bare en uke før presidentvalget. En av de mest lukrative kontraktene om gjenoppbyggingen av Iraks oljeindustri ble undertegnet før invasjonen ble satt i gang.

Industrigiganten, med hovedkvarter i Houston, har i månedsvis vært i søkelyset, og konsernets arbeid for forsvarsdepartementet er blitt et ledd i valgkampen. Den demokratiske presidentkandidaten John Kerry har gjentatte ganger hevdet at Halliburton fikk urimelig favørbehandling ved tildelingen av store kontrakter, fordi visepresident Dick Cheney frem til 2000 var konsernets administrerende direktør.

Mens Cheney har avvist anklagene som et forsøk på å avspore den politiske debatten, har forsvarsdepartementet til nå avvist krav om en grundig undersøkelse.

Truet med sparken

Departementet overrumplet for et halvt år siden sine kritikere ved plutselig å frifinne Halliburton for å ha tatt 61 millioner dollar for mye for drivstoffleveranser uten å undersøke saken. Det har også vært rapporter om at alle regninger ville bli betalt uten undersøkelser.

Nå har departementet imidlertid vært tvunget til å endre kurs etter at en høytstående embetsmann har påpekt avgjørende mangler og samtidig hevdet at hun er blitt truet med sparken hvis hun ikke fikk slutt på kritikken.

Bunnatine Greenhouse har i en årrekke vært innkjøpssjef for hærens ingeniørtropper, og var i den posisjonen direkte involvert i tildelingen av de store kontraktene. De omfattet dels vesentlige gjenoppbyggingsprosjekter i Irak, dels leveranser til de amerikanske styrkene.

Greenhouse, som nekter å la seg intervjue, har ifølge sine advokater vært til stede på minst ett møte der representanter for Halliburton deltok i diskusjonen om kontraktenes utforming.

Den erfarne embetsmannen har dessuten påpekt avgjørende mangler og dokumenterte innsigelser, som ble feid til side av det hennes sjefer betegnet som politiske grunner.

Underskrev før invasjonen

Halliburton har inntil nå skrevet regninger på i alt 12 mrd. dollar for sin innsats i Irak. Herav er omkring 3 mrd. omstridt. Det gjelder ikke minst for leveranser til soldatene der konsernet ikke har kunnet skaffe den nødvendige dokumentasjon.

I sentrum står også den 7 mrd. dollar store kontrakten, som konsernet fikk på en gjenetablering av den irakiske oljeindustrien. Greenhouse avslører nå at datterselskapet Kellogg Brown & Root, KBR, allerede før invasjonen fikk en kontrakt på å planlegge gjenoppbyggingen.

I samme øyeblikk invasjonen ble innledet, fastslo forsvarsdepartementet at Halliburtons datterselskap var det eneste som var i stand til å føre denne planen for gjenoppbyggingen ut i livet.

Ifølge advokatene fastholdt innkjøpssjefen at en slik kontrakt, som ikke hadde vært lagt ut på anbud, kun kunne gis for et enkelt år. Innvendingene ble feid til side, og kontrakten ble på fem år.

Bruker tv-reklame

Halliburton tjente 2,4 mrd. dollar på denne kontrakten i løpet av det første året. Den ble av konkurrenter betegnet som urimelig innbringende, noe som kunne skyldes at konsernets medarbeidere var med rundt bordet da alle detaljer ble utarbeidet.

Først da Bunnatine Greenhouse protesterte, forlot representantene fra KBR lokalet. Innkjøpssjefen fastslo imidlertid at det skjedde så sent at grensene mellom embetsmennene og selskapet var blitt diffuse.

Fra Houston forklarte Halliburtons talskvinne Wendy Hall at selskapet ikke har opplysninger om hva innkjøpssjefen har sagt under møtene. Hall avviser samtidig beskyldningene mot Halliburton som gjenbruk, som har dukket opp bare en uke før valget.

— Halliburton er stolt over å tjene soldatene, akkurat som vi har gjort i de siste 60 år for både demokratiske og republikanske regjeringer, erklærte talsmannen med en setning hentet fra tv-reklamer, som konsernet i månedsvis har sendt ut i et forsøk på å avvise beskyldninger om misbruk av politiske forbindelser