USAs tidligere utenriksminister James Baker og andre medlemmer i den tverrpolitiske Iraq Study Group overleverer sin rapport til president Bush onsdag morgen. Det hvite hus tonet allerede tirsdag ned forventningene til rapporten.

– De som forventer en magisk kule legger en for tung byrde på Baker-kommisjonen, sa Tony Snow, talsmann for Det hvite hus.

Ifølge CNN anbefaler rapporten ikke noen konkret tidsplan for tilbaketrekking av amerikanske styrker fra Irak. USA har nå om lag 140.000 soldater i Irak. De amerikanske styrkene bør gradvis gå over til å være støtte for Iraks egne sikkerhetsstyrker.

– Ikke i ferd med å vinne USAs påtroppende forsvarsminister Robert Gates serverte selv en av de trolige konklusjonene i rapporten under en senatshøring tirsdag: Nei, USA er ikke i ferd med å vinne krigen i Irak, innrømmet han.

Dette inntrykket bygget han på arbeidet i Iraq Study Group, der han selv var medlem frem til han ble nominert av president George W. Bush til å overta etter Donald Rumsfeld etter valgnederlaget i november.

Baker-kommisjonens rapport vil ikke bety at siste ord er sagt i debatten om USAs strategi i Irak, sa Gates, og advarte mot å forvente geniale nye tanker.

– Det er mitt inntrykk at det ærlig talt ikke er så mange nye ideer om Irak. Listen over forslag er stort sett kjent, sa Gates.

Han sa også at USAs håndtering av situasjonen vil bli avgjørende for om krigen i Irak utvikler seg til en regional krig i hele Midtøsten.

Senatets forsvarskomité godkjente enstemmig nominasjonen av Gates. Den demokratiske senatoren Carl Levin, som overtar som leder av komiteen fra nyttår, takket Gates for å ha brakt «et forfriskende pust av realisme» inn i Irak-debatten.

Gradvis tilbaketrekking Baker-kommisjonens rapport er ventet å tilrå en gradvis tilbaketrekking av amerikanske styrker fra Irak over de neste 18 månedene, parallelt med overføring av ansvar til Iraks egne sikkerhetsstyrker.

Det er også ventet at kommisjonen vil støtte ideen om en regional konferanse om krisen i Irak, der også USAs erkefiender Iran og Syria må delta.

Kommisjonen mener USA må ha en bred strategi for fred i Midtøsten, ifølge CNN.

Baker-kommisjonen er satt sammen av ti veteranpolitikere fra begge partier. De har møtt eller snakket med 170 personer i løpet av de ni månedene kommisjonen har vært i arbeid. Fire arbeidsgrupper under kommisjonen har bidratt med analyser av situasjonen i Irak og i regionen.