Blix er for tiden i Washington for å snakke med amerikanske tjenestemenn om sitt arbeid i Irak. Han skal lede den nye FN-kommisjonen i landet (UNMOVIC). Kommisjonen ble opprettet av Sikkerhetsrådet i desember 1999, for å se om Irak oppfyller kravene om nedrustning. Irak har tatt avstand fra kommisjonen fra første stund.

– Blix er en ny spion som tjener Washington og sionismen, skriver den offisielle irakiske avisen al-Iraq.

– Igjen beviser fakta at disse spionkommisjonene ikke kan arbeide uten å få ordre og instruksjoner fra den amerikanske administrasjonen og samordne sine metoder med amerikansk etterretning, heter det i en melding fra det irakiske nyhetsbyrået INA.

Blix skulle møte president George W. Bush' sikkerhetsrådgiver Condoleezza Rice og utenriksminister Colin Powell.

Blix sa selv at hensikten med møtene var dels å bli orientert om USAs holdning til Irak, dels orientere Washington om FN-kommisjonens planer om å gjenoppta sitt arbeid.

Irak har nektet FNs våpeninspektører adgang til landet siden 1998.

NTB-REUTERS