— Dette fører til ganske mye frustrasjon blant flyktninger fra Irak, tror generalsekretær Morten Tjessem i Noas, Norsk Organisasjon for Asylsøkere. Han er svært betenkt over at Utlendingsnemnda har bestemt å stoppe behandlingen av Iraksaker på bakgrunn av den spente og uavklarte situasjonen i Irak. Det innebærer at UDI inntil videre ikke fatter nye asylvedtak. Personer med avslag er midlertidig løst fra plikten til å forlate Norge.

— Mange av asylsøkerne fra Irak har ventet svært lenge. Nå er det langt frem til en eventuell avklaring av deres situasjon, påpeker Tjessem. Han ser heller ikke for seg noen avklaring av den politiske situasjonen før etter et eventuelt regimeskifte.

Situasjonen i Irak er svært spent nå. De som har flyktet har klart behov for beskyttelse. Familiene deres er i enda større fare. Stopp i behandlingen vil si at det ikke lenger er mulig for flyktninger fra Irak å søke om familiegjenforening.

— Norge sluttet ikke å behandle søknader fra flyktninger fra Afghanistan før og under krigen der. Den samme praksis burde vært fulgt for flyktninger fra Irak, mener Morten Tjessem.