Det er første gang at IMF inngår en slik kredittavtale med Irak. Den skal hjelpe Irak gjennom de neste 15 månedene og åpner for at landet kan låne mer penger i utlandet.

Avtalen innebærer at Irak også kan få 11 milliarder dollar (over 70 milliarder kroner) av utenlandsgjelden slettet, slik det ble vedtatt på et møte i Paris-klubben av store långiverland for ett år siden.

Avtalen åpner veien for en ny runde samtaler mellom Irak og Paris-klubben, som fjor vedtok å ettergi 32 milliarder dollar av de 40 milliardene som Saddam-regimet skyldte private långivere.

– Irakiske myndigheter greide å fremme makroøkonomisk stabilitet i 2005 til tross for ekstremt vanskelige sikkerhetsforhold, sier IMFs visedirektør Takatoshi Kato.

IMF ga i fjor Irak en kreditt for å gi landet muligheter til å forhandle med statlige og private kreditorer som hadde utestående gjeld for Saddam Husseins regime.

Programmet ville utløpe i år, og irakiske myndigheter har i månedsvis forhandlet med IMF om et formelt lån til å avløse programmet.

Men til gjengjeld har IMF bedt Irak redusere oljesubsidiene, forbedre den økonomiske oversikten og sørge for større åpenhet rundt ressursene som sentralbanken har til rådighet.

USAs finansminister John Snow uttrykte stor glede over IMF-kreditten og gjeldsavtalen, som han sa ville ta bort mye av den finansielle byrden det irakiske folk bærer på.

USA har arbeidet for en sterkere internasjonal støtte til gjenoppbyggingen av Irak for å gjøre landet mindre avhengig av amerikansk støtte og bane veien for at amerikanske styrker etter hvert kan trekkes tilbake.