-Hærens 51. divisjon fortsetter å kjempe hardt og tappert mot invasjonsstyrkene, og har tilføyd fienden de grusomste tap, het det i en erklæring som talsmannen leste opp på TV. USA opplyste at øverst— og nestkommanderende for divisjonen kapitulerte på et ikke navngitt sted. Det var første gang en sjef for en irakisk divisjon skal ha overgitt seg til koalisjonsstyrker.

Øverstkommanderende skal ha blitt overtalt til å overgi seg, ifølge amerikanske militærkilder. Det er antatt at det var om lag 8.000 mann i divisjonen.

(NTB)