Striden rundt tegningene av profeten Muhammed smitter også av på danske soldater i Irak. Mandag advarte myndighetene i Basra, der danskene er stasjonert, om at soldatenes popularitet er dalende og sa at de må være forsiktige,

Advarselen kom på et ukentlig sikkerhetsmøte mellom irakiske myndigheter og den danske bataljonen, ifølge styrkens presse— og informasjonsoffiser, kaptein Filip Ulrichsen.

Ifølge de danske soldatene har islamister hisset opp stemningen i Irak, og dette har ført til demonstrasjoner i Bagdad. Bataljonen har også hørt at det er planer om demonstrasjoner i det danske ansvarsområdet.

Ulrichsen sier at det var lokale myndigheter som tok initiativ til å drøfte «de dumme tegningene i en dansk avis» med soldatene.

På møtet skal irakerne ha sagt at de danske soldatene har bevist at de respekterer muslimer, og at bataljonens vellykkede operasjoner i samarbeider med irakiske sikkerhetsstyrker bidrar til å bedre sikkerheten i landet.