Spørsmålet kan leses ut av den felles pressemeldingen som FNs koordinator for Midtøsten, Terje Rød-Larsen, og lederen for Verdensbankens kontor på Vestbredden og i Gaza, Nigel Roberts sendte ut torsdag ettermiddag.

Pressemeldingen inneholder en sterk oppfordring til partene om å etterleve den siste FN-resolusjonen, og en oppfordring til de israelske styrkene om å stanse ødeleggelsene av den infrastruktur som er bygd opp gjennom bistand fra det internasjonale samfunnet.

Skoler, vann og sykehus

Rød-Larsen og Roberts viser til at størsteparten av de cirka 40 milliarder kronene som er gitt av det internasjonale samfunnet siden 1993 har gått til samfunnsnyttig infrastruktur som veier, vann og kloakk, elektrisitet, skoler og sykehus.

— Størsteparten av dette er nå ødelagt eller skadet. Dette gjør en vanskelig situasjon vanskeligere, skriver de to representantene for det internasjonale giversamfunnet.

De to peker på de livstruende forhold som den sivile befolkningen på Vestbredden og i Gaza har levd under de siste 18 månedene. De oppfordrer partene til å bidra til at humanitært hjelpepersonell får bevege seg fritt, og at det sørges for at hjelpesendinger kommer frem.

Under fattigdomsgrensen

Ifølge Rød-Larsen og Roberts lever nå over halvparten av befolkningen på Vestbredden og i Gaza under fattigdomsgrensen. Det vil si at de har mindre enn 20 kroner dagen å klare seg for.

Det er mangel på mat, vann og medisiner, og på grunn av krigshandlingene kommer ikke hjelpen frem.

Rød-Larsen og Roberts sier at dersom situasjonen normaliseres og Israel igjen åpner grensene for palestinske arbeidere, så vil dette være et viktig bidrag til å lette på den vanskelige situasjonen for den palestinske sivilbefolkningen.

De to legger frem en åttepunktsplan med blant annet en oppfordring til det internasjonale samfunnet om å fortsette bistanden, koordinere den bedre for å gjøre den mer effektiv og bidra til at finansieringen av FNs hjelpeprogram for palestinske flyktninger, UNWRA, sikres. I forhold til de bidrag som er lovet, har UNWRA i dag en underfinansiering på cirka 720 millioner kroner.