Irakiske flyplasser og andre militære anlegg er erobret, sier talsmannen.

Mediefolk har fått følge hovedstyrken som marsjerer mot den irakiske hovedstaden, men nektes tilgang til spesialstyrkene. Generalmajor Stanley McChrystal løftet i helgen litt på sløret av hemmelighold som har omgitt disse styrkenes operasjoner.

Natt til lørdag skal amerikanske commandosoldater ha angrepet en kommandosentral på et ikke nærmere angitt sted i det vestlige Irak.

— Denne sentralens hovedoppgave var å forsøke å beholde den militære kontrollen i vest, sa McChrystal til journalister.

Våpenleting

Rundt 50 irakere ble tatt til fange i angrepet, opplyste generalmajoren. En tjenestemann i det amerikanske forsvarsdepartementet Pentagon tilføyet at det også ble beslaglagt dokumenter som kan bli til stor nytte i letingen etter eventuelle irakiske våpen for masseødeleggelse. Vest-Irak består for det meste av tynt befolket ørken.

Områdene har likevel vært et viktig strategisk mål siden begynnelsen av årets felttog, fordi irakerne under den første Golf-krigen i 1991 brukte dem som utgangspunkt for angrep mot Israel og Saudi-Arabia.

De to landene ble bombardert med Scud-raketter avfyrt fra mobile utskytingsramper i den vestirakiske ørkenen. Amerikanerne ønsker å forhindre at noe slikt skal skje igjen, blant annet for å spare israelerne for nye angrep, men også for å holde dem utenfor krigen.

Etterretning

— Man kan kanskje si at vi har fratatt Saddam Hussein og hans regime eiendomsretten til Vest-Irak. Vi har gjort dette ved å sette inn noen ganske få soldater på bakken, ved å gi disse soldatene flystøtte og ved å drive solid etterretningsarbeid, sa Stanley McChrystal.

Verken han eller andre amerikanske offiserer vil gå i geografiske eller militære detaljer om operasjonene i vest. Mediene får vite at "flybasene H-2 og H-3" er erobret, men ikke hvor disse basene ligger.

De får heller ikke svart på spørsmål om basene skal brukes til utstasjonering av en ny bakkestyrke, som kan angripe Bagdad vestfra. Det er likevel kjent at USAs går ut på at den irakiske hovedstaden helst skal angripes fra tre kanter: Sørfra, nordfra og vestfra.

(NTB)