NIELS— VICTOR CHRISTIANSENLondon

Næringsliv, fagforeninger og menneskerettsorganisasjoner raser. Storebror kom til verden denne uken i det britiske parlamentet og er klar til at gå til aksjon på internett i oktober. Britiske borgerrettsorganisasjoner, fagforeninger, næringsliv og opposisjonspolitikere protesterer mot et nett av nye kontrollforanstaltninger som skal gi politi og etterretningstjenesten rett til en så omfattende og nærgående overvåking av internettbrukere, at kritikerne snakker om tilsidesettelse av alminnelige borgerrettigheter.

Enestående i Vesten

Blair-regjeringen sier at den nye loven om overvåking av e-trafikken er nødvendig for å få has på det 21. århundredes forbrytere - pedofile, narkosmuglere, pengevaskere, terrorister, menneskesmuglere og andre som utnytter internett til organiserte forbrytelser. Når den nye loven trer i kraft, blir Storbritannia det første vestlige demokratiet der myndighetene kan kreve av internettbrukere at de gir myndighetene adgang til elektronisk post og andre data som ellers er kodet for å bevare fortroligheten. Den nye loven vil også gi myndighetene rett til å kreve av britiske virksomheter at de forsyner sine dataanlegg med svart boks-overvåking i stil med det som finnes på fly, slik at alle data og all e-post sorteres og sendes automatisk til et overvåkingssenter bemannet av Storbritannias innenriks etterretningstjeneste, MI5.

Går lengre enn FBI

Liknende overvåking finnes allerede i USA, der forbundspolitiet, FBI, bruker såkalte Carnivore-programmer - kjøttetende software - som raskt tygger igjennom det elektroniske materiale for å finne kjøttet gjennom søking med visse nøkkelord. Men den britiske lov går videre enn amerikanernes, idet de britiske myndigheter kan kreve at de overvåkede virksomheter selv kjøper, installerer og betaler for overvåkingens svart boks-utstyr etter myndighetenes spesifikasjoner. Og der FBI skal innhente en dommerkjennelse for å få lov å overvåke en mistenkt med utstyr betalt og kontrollert av FBI, kreves det kun i visse tilfelle at britisk politi og myndigheter behøver å anskueliggjøre overfor en dommer at overvåking er påkrevet. Derimot kan en datamaskin-eier, som setter seg imot utlevering av nøkkelen til en kode, bli fengslet i opp til to år. Andre land overveier liknende foranstaltninger, men foreløpig finnes de kun i Malaysia og Singapore.

"Tramper på rettigheter"

Britiske myndigheter får nesten frie hender til overvåkingen. Den behøver bare å bli begrunnet med hensynet til den nasjonale sikkerhet, sikring av landets interesser, eller forebygging og avsløring av vesentlig kriminalitet, deriblant overvåking av et stort antall personer som handler med et felles formål. - Midlene i den nye loven er nødvendige for å imøtegå trusselen fra fremtidens forbrytere. Verken mer eller mindre, hevder Charles Clarke, som er assisterende innenriksminister. Men motstanden mot den nye loven går ut over de sedvanlige politiske protester. "Virkningen av denne loven kan godt beskrives som masseovervåking av internettvirksomhet uten juridisk tillatelse eller tilstrekkelig kontroll", heter det i en rapport utarbeidet av professorer fra London for det britiske handelskammer. Kritikerne hevder at loven tramper på grunnleggende borgerrettigheter, pålegger virksomheter uante utgifter og driver mange til å flytte virksomheten utenfor landets grenser. De krever alminnelig juridisk prosedyre gjenopprettet.

Hindrer Amnestys arbeid

En rekke internett virksomheter har allerede kunngjort at de vil søke utenlands, ettersom deres helt legitime og lovlydige kunder eller klienter må kunne stole på den fulle fortrolighet. Det er ikke bare kommersielle virksomheter som er forarget og bekymret. Menneskerettsorganisasjonen Amnesty International påpeker at fortrolighet er en grunnleggende betingelse for organisasjonens innsamling av opplysninger om menneskerettighetsbrudd fra kilder i undertrykte land. Jyllands-Posten/Bergens Tidende