Den Nordøst-atlantiske fiskerikommisjonen (NEAFC) har vedtatt forpliktende regler om havnestatskontroll som skal tre i kraft 1. mai 2007, heter det i en pressemelding fra Fiskeridepartementet.

Etter at avtalen trår i kraft vil det ikke bli mulig å lande fisk i Neafc-landene uten at skipet som leverer fisken kan bevis at fartøyet har lisens og kvote å fiske på.

Reglene vil gjelde for alle medlemslandene i NEAFC som er Russland, alle EU-land, Island, Færøyene, Grønland og Norge.