Det synes klart etter at Norge og EU onsdag avsluttet den første innledende runden i forhandlingene om neste års kvoter i Nordsjøen. Forhandlingene har foregått i Oslo tirsdag og onsdag.

— Det er ikke før i neste runde i Brussel 20.- 22. november at vi kommer til reelle forhandlinger, sier den norske forhandlingslederen Petter Meier til NTB.

Nullkvote

I Oslo har EU-landene brukt tida til å snakke seg imellom, og å høre på dystre utsikter fra forskerne. Flere av bestandene det forhandles om er i svært dårlig forfatning. Verst ute er torsken, der kvoteanbefalingen er nulluttak neste år fordi bestanden av nordsjøtorsk står i fare for å kollapse. I tillegg er det nærmest umulig bare å fiske etter torsk. Derfor går havforskerne inn for stans også i uttaket av hyse og hvitting.

Motstand

Innad i EU fordeles fiskekvotene etter prinsippet om "relativ stabilitet" der hvert land kort sagt skal ha sin andel av det totale uttak. En eventuell stans i torskefisket neste år vil særlig ramme skotske og danske fiskere.

— Det er også herfra motstanden mot nullkvoter neste år synes å være størst, sier Meier til NTB.

Norge har størst interesser i de fiskeslagene der bestandene ikke er truet. I Nordsjøen har Norge rett på 17 prosent av totalkvoten for torsk, 23 prosent av hysekvoten og mellom 7 og 10 prosent av hvittingen. I tillegg skal det forhandles om regulering av rødspette, brisling og reker. Deler av makrellkvotene skal også fordeles i kvoteforhandlingene med EU.

(NTB)