Franskmennene mener alvor når de nå advarer EU-kommisjonen, som forhandler på vegne av EU i Verdens handelsorganisasjon (WTO). Hele fire statsråder – utenriksministeren, landbruksministeren, handelsministeren og Europa-ministeren – hadde tatt veien fra Paris til Luxembourg tirsdag for å gjøre det klinkende klart at de mener EU-kommisjonen balanserer på grensen av sitt mandat og egentlig har gitt for mye i landbruksforhandlingene.

– Kommisjonen har allerede gått for langt, sa landbruksminister Dominique Bussereau.

Frankrike krevde på møtet at det skulle nedsettes en komité som skal vurdere de økonomiske og sosiale konsekvensene av hvert enkelt forslag som EU-kommisjonen legger fram i landbruksforhandlingene. Vurderingen skulle skje før forslaget ble lagt på bordet.

Kravet ble avvist av et flertall av EU-landene tirsdag. Men Frankrike er tydelig misfornøyd med forhandlingene og truer under hånden med å blokkere veien videre.

– Ville ha stanset Doha-runden

EUs handelskommissær Peter Mandelson la ikke skjul på hva han syntes om det franske forslaget.

– Dersom det skulle tas bokstavelig, ville det ha stanset Doha-runden i sporet, sa Mandelson på en pressekonferanse.

Både Mandelson og utenriksminister Jack Straw for EUs formannskapsland Storbritannia understreket at det er EUs medlemsland som gir EU-kommisjonen et forhandlingsmandat, men så er det Kommisjonens jobb å drive forhandlingene framover.

Dersom Kommisjonen hele tiden skulle ha en teknisk komité hengende over skuldrene, ville det vært en tvangstrøye.

– Det er ikke slik EU har gjort det tidligere, og det er ikke slik det vil bli gjort i framtiden. Det ville gjøre det umulig å forhandle, sa Straw.

Frankrike fikk likevel gjennomslag for at Kommisjonen skal informere eksperter fra EU-landene onsdag formiddag, før et nytt forhandlingsmøte i Genève.

– Politisk ansvar

Bak denne tilsynelatende tekniske striden ligger en reell uenighet om hvor langt EU bør strekke seg i å senke tollsatser og fjerne subsidier til landbruket. Frankrike mener EU allerede har strukket seg svært langt, og har langt på vei støtte av land som Spania, Portugal, Italia, Polen, Ungarn og Irland.

De franske ministrene minnet EU-kommisjonen om at det er landenes politikere som til sjuende og sist må stå ansvarlig for det EU-kommisjonen gir av innrømmelser i forhandlingene.

– Problemet her er det politiske ansvaret, sa Frankrikes utenriksminister Philippe Douste-Blazy.

Handelskommissær Peter Mandelson oppfattet på tross av den franske misnøyen at han fikk solid støtte på tirsdagens møte i Luxembourg.

– Det var det vi trengte, og det var det vi fikk, sa han.

WTO-møter

Striden innad i EU om landbruksforhandlingene i WTO kom for alvor til overflaten i forrige uke etter at EU-kommisjonen presenterte nye forhandlingsutspill under møter i Sveits. Kommisjonen foreslo da å kutte den mest handelsvridende landbruksstøtten med rundt 70 prosent og tollsatser med opptil 60 prosent.

Utspillet var en reaksjon på USAs tilbud om å senke taket for den mest handelsvridende landbruksstøtten med 60 prosent. USA mener likevel at EU må kutte atskillig mer for at det skal være mulig å oppnå enighet i landbruksforhandlingene på det viktige ministermøtet i Hongkong i desember.

Onsdag og torsdag denne uken er det planlagt nye forhandlingsmøter i Genève.