— De to inspektørene kom tilbake til KV «Tromsø» klokka 10.50, opplyste oberstløytnant John Espen Lien ved Landsdelskommando Nord-Norge til NTB torsdag formiddag.

En inspektør fra den russiske kystvakten var tidligere på formiddagen om bord på KV «Tromsø», og norske og russiske inspektører var om bord på «Elektron» for å gjennomgå bevis.

— Vi har hatt en full gjennomgang av situasjonen med den russiske kystvakten. En del bevismateriale ble da vist til russerne. Vi hadde en muntlig gjennomgang av materialet, blant annet av skipspapirene og fangstdagbøkene til «Elektron», sa Lien.

KV «Tromsø» skal ifølge Lien overlevere bevismateriale til norske myndigheter. Myndighetene er i kontakt med russisk påtalemyndighet med tanke på å overlevere materialet.

Torsdag formiddag skulle KV «Tromsø» sette kursen mot Norge. Ferden går mot Kirkenes, og skipet skal være framme fredag morgen. (©NTB)

Ifølge NRKs russiske medarbeider Elena Larinova i Murmansk er «Elektron» nå under russisk arrest.