Inspektørene kommer fra til sammen 27 land. Ingen nordmenn er blant de 63, men fem norske eksperter inngår i en større gruppe som kan bli utkalt. Tre av nordmennene er eksperter på biologiske våpen, to på kjemiske.

Denne styrken på 200 personer vil være klar til avreise i løpet av få uker. Leder for inspeksjonsstyrken er svensken Hans Blix som nå drøfter styrkens instruks med FN-ledelsen. Norge har også tidligere hatt inspektører i Irak.

Blix understreker at han vil ha alle detaljer på plass før inspektørene kommer til Irak, slik at han skal unngå uendelig uthaling fra irakisk side og uenighet om hvordan instruksen skal tolkes.

Det er Irak som betaler inspektørenes arbeid, og pengene tas nesten i sin helhet fra inntektene av Iraks oljeeksport, som FN har kontroll over.

Nitid arbeid

FNs våpeninspektører har base i New York, men en mindre gruppe på 16 atomeksperter holder til i Wien. Inspektørene har ikke ligget på latsiden, etter at Irak i desember 1998 satte bom for videre inspeksjon og sparket ekspertene ut av landet.

— Vi har overvåket utviklingen i Irak ved bruk av alle tilgjengelige opplysninger der de måtte være å finne, sier Blix. Inspektørene har blant annet kjøpt satellittbilder fra åpne kilder, men ingenting er som inspeksjon på stedet.

Etterretningssatellittene ser ikke gjennom tykke murvegger, men vi har fulgt med i eventuelle nybygg som har reist seg og gjenoppbygging av anlegg som ble ødelagt under Golf-krigen og som FN har inspisert tidligere, framholder Blix.

Han understreker at det er mange spørsmål knyttet til Iraks mulige produksjon av masseødeleggelsesvåpen. -Faste installasjoner kan kontrolleres, men hva med mobile anlegg, som irakerne kan flytte rundt for å unngå inspektørene.

Ingen villedning

Blix har tidligere hatt flere samtalerunder med irakerne ved FN-hovedkvarteret i New York. Han mener mye av forberedelsene er gjort, slik at inspektørene kan dra på forholdsvis kort varsel. Inspeksjonene kan starte umiddelbart etter ankomst, men alt teknisk utstyr vil neppe være på plass i Irak før etter et par uker. Og hele opplegget er avhengig av fullt samarbeid fra irakisk side.

Ved FN-hovedkvarteret har man Iraks ord på at det ikke stilles forhåndsbetingelser, men ingen hva det betyr i praksis. Irak har lang erfaring i villedningens kunst, noe FN-inspektørene smertelig har erfart tidligere.

(NTB)