ALEX KHROL OG NTB

Murmansk, Oslo

Også russiske myndigheter bekrefter overleveringen. Ifølge nestleder i den russiske marine-pressetjenesten Dmitry Burmistrov, vil alle nødvendige tiltak bli forhandlet frem via diplomatiske forbindelser, og i morgen tidlig kan «Tromsø» seile inn i russisk territorialfarvann for å få de anholdte inspektørene om bord.

Klarering

Lien sier at KV «Tromsø» onsdag har fått diplomatisk klarering til å gå inn i russisk territorialfarvann for å hente de to inspektørene. Samtidig vil skipspapirene som Kystvakten har beslaglagt om bord i «Elektron», bli overlevert russiske myndigheter. Kystvakten beholder kopier av de samme papirene, ifølge Lien.

På grunn av vanskelige værforhold med opp mot fire meters bølger i det aktuelle farvannet, har den russiske marinen besluttet å sende redningsslepebåten «Altay» for å assistere ved operasjonen.

— Nå blir Elektron eskortert av kystubåtjageren «Admiral Levchenko» på vei mot Murmansk, sa Burmistrov i et telefonintervju med Bergens Tidende.

I Kolafjorden

Lien sier at værforholdene gjør at det ikke er mulig å si eksakt når overleveringen av de to inspektørene kan skje, men han tror ikke det vil kunne skje før natt til torsdag.

— Mest sannsynlig vil det skje i Kolafjorden, sier Lien. Han sier det ikke er bestemt om de to inspektørene vil bli overlevert fra ett av Nordflåtens fartøyer eller fra ett av grensevaktens fartøyer.

Lien understreker at kravet om diplomatisk klarering ikke er spesielt for Russland; også norske myndigheter krever at utenlandske statsskip, for eksempel marinefartøyer, må ha diplomatisk klarering før de går inn i norsk territorialfarvann.