Først var det Draugen-plattformen i Norskehavet som ble innvadert av en stor innsekstsverm. Litt senere var det Troll-feltet i Nordsjøen som fikk uvant besøk.

På Draugen ble svermen først observert som en sky fra standby-fartøyet Ocean Sky før den inntok plattformen. Der satt de enkeltvis og i klynger over hele installasjonen. De fleste insektene dro etter hvert videre, men et stort antall ble liggende utmattet igjen etter den lange turen fra land, melder Norske Shell på sin nettside.

De skriver at enkelte ansatte reagerte med engstelse, andre syntes det var ekkelt.

Til Norske Shell sier forsker Frode Ødegård i Norsk institutt for naturforskning (NINA) at det dreier seg om en sverm av såkalt lauvtege.

Lauvtege er et harmløst planteetende insekt som normalt lever av plantesaft fra trær.

— Arten har vært svært tallrik i år på grunn av den gode sommeren. Insektet kan tilbakelegge store avstander og har et stort spredningspotensial. Jeg har aldri før hørt om at arten besøker plattformer langt til havs, dette er veldig overraskende, sier Ødegård til Norske Shell.