Danmark mottar flere utlendinger enn tidligere, men de får opphold av andre grunner enn før, skriver Jyllands-Posten. Antallet som får opphold som asylsøkere eller via familiegjenforening går ned, mens antallet som får arbeidstillatelse går kraftig opp.

I 2006 fikk over 46.000 utlendinger oppholdstillatelse i Danmark, 30.000 av dem var personer som kom til Danmark for å arbeide eller studere. Det er det høyeste tallet noen gang.

Samtidig falt tallet på innvilgede asylsøknader til en seksdel av hva det var for seks år siden, og antallet som kom i forbindelse med familiegjenforening til en tredel.

Integrasjonsminister Rikke Hvilshøj mener tallene motbeviser at Danmark er et lukket land, selv om kravene til asyl og familiegjenforening er strammet til.